När företaget ska penetrera en ny marknad

När företaget ska penetrera en ny marknad

Att definiera marknaden som ditt företag ska penetrera kan verka enkelt. Underskatta inte detta. Var extremt noggrann med att undersöka marknadens önskemål och krav. Du måste analysera demografin och de vad som anses vara brukligt på marknaden.

Uthållighet är viktigt

Att vara uthållig på den nya marknaden är extremt viktigt. Varför det? Jo, för att en ny marknad litar inte på dig till en början. De vill veta att du är där för att stanna. Om du börjar tveka och funderar på att dra dig ur efter första motgång riskerar du att tappa allt förtroende.

Alltså bör du nästan räkna med vissa motgångar, för de kommer att komma. Endast genom att vara uthållig och fortsätta framåt mot målet kan expansionen lyckas.

Inte alla länder passar

Inte alla länder är lämpliga för ditt företag. Att analysera landets BNP ger en första fingervisning om den ekonomiska situationen i landet. Hur stark köpkraften är.

Marknadsundersökningens fokus bör vara att få insikt om vilket land eller stad som har den högsta efterfrågan på din tjänst eller produkt och minst utbud för samma.

Översättning till det nya språket

Även om engelska talas i de absolut flesta länder är en korrekt översättning till det lokala språket extremt viktigt. Det kan hjälpa eller stjälpa vid expansionen. Professionell översättning av produktbeskrivningar, marknadsföringsmaterial, support, FAQ, guider och manualer.

Hitta partners

Börja redan innan du går in på marknaden att hitta lokala partners. Letar du efter hjälp eller ett större, långsiktigt partnerskap? Då kan en marknadsföringsbyrå eller företag som gör marknadsundersökningar vara det som behövs.

Har du inte de finansiella musklerna för detta? Att ta in frilansare kan då vara en smart ide. Lokala frilansare är betydligt billigare och lättare att sluta arbeta med om behoven skulle ändras. Ofta är frilansare också väldigt kunniga och duktiga på sin marknad.

Comments Off
×